Menu

Sociale huisvesting

Dankzij sociale huisvesting kunnen mensen met een beperkt inkomen een kwalitatieve en goedkope woning huren of kopen. Sociale huisvestingsmaatschappijen verhuren en verkopen de woningen. Het gaat zowel om studio’s, appartementen als ééngezinswoningen, van één tot vijf slaapkamers.

Om in aanmerking te komen voor een sociale woning moet een kandidaat aan een paar voorwaarden voldoen.

  • Je moet ingeschreven zijn in een register (bevolkings- of vreemdelingen-)
  • Je moet minstens 18 jaar oud zijn, al zijn uitzonderingen wel mogelijk.
  • Het gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan een bepaald bedrag.
  • Je mag geen woning of bouwgrond bezitten.
  • Je moet Nederlands spreken of bereid zijn Nederlands te leren.
  • Als je moet inburgeren, moet je hiervoor verplicht een cursus volgen.

Meer informatie over alle inschrijvingsvoorwaarden vind je hier.

De toewijzing van een sociale woning gebeurt op basis van een chronologische lijst. Er zijn een aantal voorrangsregels, maar de chronologie blijft de belangrijkste regel. Bij toewijzing is de grootte van het gezin bepalend voor welk type woning je krijgt. Je kan als alleenstaande niet in een woning terechtkomen met drie slaapkamers. Daarnaast zijn er ook woningen speciaal voor mensen met een fysieke beperking.

De huurprijs wordt bepaald op basis van het inkomen van het gezin. Als het inkomen stijgt of daalt, dan evolueert de huurprijs in dezelfde richting. Naast de huurprijs betalen sociale huurders maandelijks huurlasten, zijnde onkosten voor onder meer water, verwarming en het gebruik van de gemeenschappelijke delen.

De stad Antwerpen telt momenteel meer dan 23.000 sociale huurwoningen die worden verhuurd door de sociale huisvestingsmaatschappijen Woonhaven Antwerpen, De Ideale Woning en Vlaams Woningfonds Antwerpen. Daarnaast zijn er ongeveer 450 sociale koopwoningen in Antwerpen verkocht of in verkoop via ARRO Antwerpen.

Wie meer wil weten over de regelgeving rond sociale huisvesting en cijfers wil bekijken, kan terecht op www.vmsw.be